OpinionWorld - Register and Complete a Survey (2 minutes) | CN Incent | oDigger

OpinionWorld - Register and Complete a Survey (2 minutes) | CN Incent

Promote this offer through the Global FastAds Affiliate Network

Offer Details:


Offer Name:

OpinionWorld - Register and Complete a Survey (2 minutes) | CN Incent

Preview:

Preview Landing Page

Categories:

Network:

Global FastAds

Network Platform:

Proprietary

Status:

Active

Last Updated:

Jan 23, 2021

Date Added:

Sep 10, 2020

Payouts:

$0.74 / cpa

Countries:

Join Global FastAds

Affiliate Offer Description:

You must be a member of Global FastAds to promote this offer. Click Here to join their network.
Opinion World是一项调查服务。 每位新会员都将参加幸运抽奖。 通过回答调查,会员将获得现金奖励 该计划的目的是招募中国会员。 注册过程只需要姓名和电子邮件,通常只需不到2分钟即可完成。 Opinion World shì yī xiàng diàochá fúwù. Měi wèi xīn huìyuán dōu jiāng cānjiā xìngyùn chōujiǎng. Tōngguò huídá diàochá, huìyuán jiāng huòdé xiànjīn jiǎnglì - 任何年龄的男/女 - 注册真实的个人信息,并完成调查 - Rènhé niánlíng de nán/nǚ - zhùcè zhēnshí de gèrén xìnxī, bìng wánchéng diàochá
Global FastAds

About: Global FastAds

Performance – based marketing solution for advertisers, publishers, agencies and online affiliates.

Performance – based marketing solution for advertisers, publishers, agencies and online affiliates.
Read Less

Similar offers

var AdButler = AdButler || {}; AdButler.ads = AdButler.ads || []; var abkw = window.abkw || ''; var plc378612 = window.plc378612 || 0; var plc378614 = window.plc378614 || 0; var plc378613 = window.plc378613 || 0; var plc389895 = window.plc389895 || 0; var plc389896 = window.plc389896 || 0; var plc389897 = window.plc389897 || 0; var plc389898 = window.plc389898 || 0; var plc389899 = window.plc389899 || 0; var plc389900 = window.plc389900 || 0; var plc378615 = window.plc378615 || 0; var plc378616 = window.plc378616 || 0; var plc378623 = window.plc378623 || 0; var masterObject = { topAd: { id: 378612, counter: plc378612 }, homepageAd2: { id: 378614, counter: plc378614 }, sidebarTopAd: { id: 378613, counter: plc378613 }, sidebarAd1: { id: 389895, counter: plc389895 }, sidebarAd2: { id: 389896, counter: plc389896 }, sidebarAd3: { id: 389897, counter: plc389897 }, sidebarAd4: { id: 389898, counter: plc389898 }, sidebarAd5: { id: 389899, counter: plc389899 }, sidebarAd6: { id: 389900, counter: plc389900 }, sidebarBottomAd: { id: 378615, counter: plc378615 }, bottomAd: { id: 378616, counter: plc378616 }, offerTopAd: { id: 378623, disabled: false, counter: plc378623 } }; Object.keys(masterObject).forEach(function(key) { var entry = masterObject[key]; var element = document.getElementById(key); if (element && !entry.disabled) { document.getElementById(key).innerHTML = `
`; AdButler.ads.push({ handler: function(opt) { AdButler.register( 161318, entry.id, [728,90], 'placement_' + entry.id + '_' + opt.place, opt ) }, opt: { place: entry.counter++, keywords: abkw, domain: 'servedbyadbutler.com', click: 'CLICK_MACRO_PLACEHOLDER' } }); } });